logokineticcontrolCo to jest?

Jest to nowoczesna metoda fizjoterapeutyczna, która istnieje na świecie od 1995 roku. Koncepcja została założona przez Marka Comerforda, we współpracy z prof. Shirley Sahrmann oraz Vladimirem Jandą. Koncepcja KC pozwala na kompleksowe spojrzenie na pacjenta- począwszy od diagnostyki po programowanie procesu rehabilitacji i leczenia. Jak sama nazwa wskazuje, koncepcja zajmuje się analizą ruchu i jego funkcji.

Co ocenia koncepcja Kinetic Contol?

Praca według tej koncepcji pozwala zrozumieć w jaki sposób ruch (niekontrolowany/nieprawidłowy) wpływa i generuje dolegliwości towarzyszące pacjentom. W pracy z pacjentem wykorzystuje się szereg testów funkcjonalnych, które pozwalają zlokalizować w organizmie „słabe punkty”, do których będziemy zaliczać między innymi: ograniczenia i deficyty w zakresie stabilności, mobilności i kontroli motorycznej.

 

Kinetic Control to  20 LAT DOŚWIADCZENIA

kontrola motoryczna, ocena, reedukacja ruchu dla pacjentów

 Zastosowanie Kinetic Control:

  • zmniejsza ryzyko kontuzji
  • zmniejsza bóle kregosłupa
  • poprawa wyników sportowych
  • reedukacja błędnych wzorców ruchowych
  • zaburzenia i dysfunkcje ruchu
  • prewencja urazów i dolegliwości bólowych
  • aktywizacja mięśni głębokich stabilizujących kręgosłup

Praca według tej koncepcji pozwala fizjoterapeutom FIZJO-MED Racibórz podejść do każdego przypadku indywidualnie.

Praca z pacjentem polega na reedukacji oraz jego systematycznej ocenie i analizie ruchu. Należy pamiętać, że świadomość i zaangażowanie pacjenta w tym procesie jest ważne. Narzędzia pracy według koncepcji Kinetic Control pozwalają skupić się fizjoterapeucie na źródle problemów/dolegliwości. Dzięki szczegółowej diagnostyce i wnikliwej analizie, która jest solidnym fundamentem – proces fizjoterapii można dopasować indywidualnie pod pacjenta. Fizjoterapeuta programując odpowiednią strategię terapii funkcjonalnej będzie miał ostatecznie przełożenie na efekty pracy.

Umów wizytę