dr Marek Sroka Fizjoterapeuta

dr Marek Sroka

Fizjoterapeuta, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, gdzie również obronił pracę doktorską. Jednocześnie ukończył 4-letnią specjalizację.

Tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia – Centrum Egzaminów Medycznych Łódź, 2010r.
Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009r.
Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii – Akademia  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1998r.

 1. Dyplom ukończenia kursu Terapii Wisceralnej „Extension Course Abdomen”, Instruktor” Florinda Czeija, Poznań 2019r.
 2. Certyfikat ukończenia szkolenia „Kręgosłup lędźwiowy, biodro, bark” MSI Movement System Impairments, Instruktor: Shirley A. Sahrmann, Michał Hadała, Rzeszów 2019r.
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia „Trening mięśni lokalnych – stabilizacja głęboka – level 2”, Instruktor: Michał Hadała, Szymon Gryckiewicz, Rzeszów 2018r.
 4. Dyplom ukończenia kursu Terapii Wisceralnej „Lesion Chain Digestive Tract – Spine”, Instruktor: Florinda Czeija, Poznań 2018r.
 5. Dyplom ukończenia pięciostopniowego Kursu Medycyny Manualnej, prowadzący: Andrzej Rakowski, Małgorzata Rakowska, Poznań 2000r.
 6. Kinetic Control: Kręgosłup lędźwiowy | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie
 7. Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
 8. Kontrola kinetyczna Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej nie stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia
 9. Kinetic Control: Kręgosłup szyjny, bark | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
 10. Kręgosłup szyjny i obręcz barkowa: diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu
  Kinetic Control: Staw biodrowy i kończyna dolna | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
 11. Staw biodrowy i kończyna dolna: Przedstawienie typowych dysfunkcji ruchu, Analiza chodu, Punkty kontroli rotacji, Kontrola stopy,Obserwacja dysfunkcji ruchu podczas chodu, Oś mechaniczna, Ograniczenia strukturalne i funkcjonalne, Stabilizacja i trening kończyny dolnej, Mięśnie, które powodują ograniczenie ruchomości, Testy na niestabilność, Kontrola translacji w stawie biodrowym, Wzorcowy program rehabilitacji, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego, Dysfunkcje w obrębie stopy,  Plastrowanie i sztywny taping w różnych dysfunkcjach ruchu.
 12. Kinetic Control: Trening mięśni lokalnych | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix,
 13. Kinetic Control: Level 3 solution for the Thorax & Ribs (Kręgosłup piersiowy, żebra). Certfied by Kinetic Control – Rzeszów 2016 | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Mark Comerford B.Phty. MCSP MAPA – Założyciel, Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control.
 14. The Movement Solution – 15 dni z Kinetic Control | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
 15. MSI – Movement System Impairments Kręgosłup lędźwiowy, biodro, bark | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Shirley Sahrmann B.Pthy. MSCP MAPA
 16. Neuromobilizacje w Terapii Manualnej autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
  „Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
  „Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwy  obwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe. „Demonstracje przypadków klinicznych”.
 17. Szkolenie podyplomowe w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg James’a Cyriax’a. Organizator :Reha +, Prowadzący: Hans Vorselaaes, Kraków 2008r.
 18. Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M.Knott Concept), organizator P.H.U. Fizjomed, prowadzący:Ewa Górna, Zgorzelec, 2007r.
 19. Kinesiology Taping, organizator i prowadzący: Tomasz Senderek, Sosnowiec 2007r.
 20. Kurs „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży”, Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
  Prowadzący dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr Tomasz Cieśla
 21. Dyplom ukończenia kursu „Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji” zorganizowany przez Jednostkę Specjalizacyjną przy Świętokrzyskim Centrum Onkologi we współpracy z firmą Markmed Rehabilitacja Ruchowa,
  prowadzący: Marek Woszczak, Marek Wiecheć, Anna Opuchlik, Kielce 2009r.
 22. Neuromobilizacje w Terapii Manualnej autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
  „Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
  „Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwobwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe”
  „Demonstracje przypadków klinicznych”.
 23. Międzynarodowa konferencja sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”, Organizator Thera Band & Togu Academy, Instruktorzy: dr Christos Papadopoulos, Ilias Stergiou, dr Bartosz Wojanowski, dr Krzysztof Ficek, prof.dr hab. Adam Zając, Wojciech Świątek, Józef Spałek, Jakub Sagb, Rouven Buergel
Paweł Lociński fizjoterapeuta Racibórz

mgr Paweł Lociński

Fizjoterapeuta i współzałożyciel Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Fizjo-Med. Wychodzimy naprzeciw pacjentom dotkniętym deficytami neurologicznymi i prowadzimy terapię zarówno w naszym ośrodku, jak i w warunkach domowych, gdy wymaga tego stan pacjenta. Zapewniamy dojazd do domu pacjenta na terenie Raciborza i jego okolic.

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii, Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,  Opole 2004r.

Dyplom ukończenia kursu Terapii Wisceralnej „Extension Course Abdomen”, Instruktor: Florinda Czeija, Poznań 2019r.
Dyplom ukończenia kursu Terapii Wisceralnej „Lesion Chain Digestive Tract – Spine”, Instruktor: Florinda Czeija, Poznań 2018r.
Dyplom ukończenia sześciostopniowego Kursu Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, prowadzący Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian, Sierosław 2007r.
Neuromobilizacje w Terapii Manualnej  autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
„Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
„Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwy obwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe”
„Demonstracje przypadków klinicznych”.
Kinetic Control Organizator: Fizjo-Sport.pl, Instruktor : Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix,
„ Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej nie stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia”
„ Kręgosłup szyjny i obręcz barkowa: diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu”
„Staw biodrowy i kończyna dolna: Przedstawienie typowych dysfunkcji ruchu, Analiza chodu, Punkty kontroli rotacji, Kontrola stopy,Obserwacja dysfunkcji ruchu podczas chodu, Oś mechaniczna, Ograniczenia strukturalne i funkcjonalne, Stabilizacja i trening kończyny dolnej,Mięśnie, które powodują ograniczenie ruchomości, Testy na niestabilność, Kontrola translacji w stawie biodrowym, Wzorcowy program rehabilitacji, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego, Dysfunkcje w obrębie stopy,  Plastrowanie i sztywny taping w różnych dysfunkcjach ruchu„.
Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M.Knott Concept), organizator P.H.U. Fizjomed, prowadzący:Ewa Górna, Zgorzelec, 2007r.
Szkolenie podyplomowe w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James`a Cyriax`a organizator Reha +, prowadzący: Hans Vorselaars, Kraków 2008r.
Międzynarodowa konferencja sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”
Organizator Thera Band & Togu Academy, Instruktorzy: dr Christos Papadopoulos, Ilias Stergiou, dr Bartosz Wojanowski, dr Krzysztof Ficek, prof.dr hab. Adam Zając, Wojciech Świątek, Józef Spałek, Jakub Sagb, Rouven Buergel
Taping kinezjologiczny – organizator i prowadzący: Tomasz Senderek, Sosnowiec 2007r

Michał Kotula fizjoterapeuta Racibórz

mgr Paulina Kieś

Zawsze uśmiechnięta i pomocna fizjoterapeutka

Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii – Śląski Uninwersytet Medyczny, Katowice 2017r.

Dyplom ukończenia kursu Terapii Wiscerlnej „Extension Course Abdomen”, Instruktor: Florinda Czeija, Poznań 2019r.
Dyplom ukończenia kursu Terapii Wisceralnej „Lesion Chain Digestive Tract-Spine”, Instruktor: Florinda Czeija, Poznań 2018r.
Dyplom ukończenia kursu „Koncepcja kształtowania motorycznego w treningu funkcjonalnym” Instruktor: Paweł Niewiadomy, Chorzów 2016r.
Dyplom ukończenia kursu „Taping rehabilitacyjny -taping w sporcie i rehabilitacji”, Instruktor:  Tomasz Tittinger, Rafał  Słoniak, Katowice 2015r.

 • Roman Urbańczyk spec. ortopeda, traumatolog
 • Adrian Kotas spec. neurochirurg