Rehabilitacja pacjentów po udarach mózgu oraz urazach czaszkowo-mózgowych.