dr Marek Sroka Fizjoterapeuta

dr Marek Sroka

Fizjoterapeuta, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na Wydziale Fizjoterapii, gdzie również obronił pracę doktorską. Jednocześnie ukończył 4-letnią specjalizację.

 • Tytuł specjalisty w dziedzinie fizjoterapia – Centrum Egzaminów Medycznych Łódź, 2010r.
 • Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej na wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2009r.
 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii – Akademia  Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 1998r.
 1. Dyplom ukończenia pięciostopniowego Kursu Medycyny Manualnej, prowadzący: Andrzej Rakowski, Małgorzata Rakowska, Poznań 2000r.
 2. Kinetic Control: Kręgosłup lędźwiowy | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
  • Kontrola kinetyczna Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej nie stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia
 3. Kinetic Control: Kręgosłup szyjny, bark | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
  • Kręgosłup szyjny i obręcz barkowa: diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu
 4. Kinetic Control: Staw biodrowy i kończyna dolna | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP – doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
  • Staw biodrowy i kończyna dolna: Przedstawienie typowych dysfunkcji ruchu, Analiza chodu, Punkty kontroli rotacji, Kontrola stopy,Obserwacja dysfunkcji ruchu podczas chodu, Oś mechaniczna, Ograniczenia strukturalne i funkcjonalne, Stabilizacja i trening kończyny dolnej, Mięśnie, które powodują ograniczenie ruchomości, Testy na niestabilność, Kontrola translacji w stawie biodrowym, Wzorcowy program rehabilitacji, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego, Dysfunkcje w obrębie stopy,  Plastrowanie i sztywny taping w różnych dysfunkcjach ruchu.
 5. Kinetic Control: Trening mięśni lokalnych | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix,
 6. Kinetic Control: Level 3 solution for the Thorax & Ribs (Kręgosłup piersiowy, żebra). Certfied by Kinetic Control – Rzeszów 2016 | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Mark Comerford B.Phty. MCSP MAPA – Założyciel, Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control.
 7. The Movement Solution – 15 dni z Kinetic Control | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix
 8. MSI – Movement System Impairments Kręgosłup lędźwiowy, biodro, bark | FIZJO-SPORT.PL, Instruktor: Shirley Sahrmann B.Pthy. MSCP MAPA
 9. Neuromobilizacje w Terapii Manualnej autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
  „Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
  „Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwy  obwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe. „Demonstracje przypadków klinicznych”.
 10. Szkolenie podyplomowe w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg James’a Cyriax’a. Organizator :Reha +, Prowadzący: Hans Vorselaaes, Kraków 2008r.
 11. Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M.Knott Concept), organizator P.H.U. Fizjomed, prowadzący:Ewa Górna, Zgorzelec, 2007r.
 12. Kinesiology Taping, organizator i prowadzący: Tomasz Senderek, Sosnowiec 2007r.
 13. Kurs „Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży”, Organizator: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
  Prowadzący dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr Tomasz Cieśla
 14. Dyplom ukończenia kursu „Podstawy fizjoterapii w neurorehabilitacji” zorganizowany przez Jednostkę Specjalizacyjną przy Świętokrzyskim Centrum Onkologi we współpracy z firmą Markmed Rehabilitacja Ruchowa,
  prowadzący: Marek Woszczak, Marek Wiecheć, Anna Opuchlik, Kielce 2009r.
 15. Neuromobilizacje w Terapii Manualnej autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
  „Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
  „Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwobwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe”
  „Demonstracje przypadków klinicznych”.
 16. Międzynarodowa konferencja sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”, Organizator Thera Band & Togu Academy, Instruktorzy: dr Christos Papadopoulos, Ilias Stergiou, dr Bartosz Wojanowski, dr Krzysztof Ficek, prof.dr hab. Adam Zając, Wojciech Świątek, Józef Spałek, Jakub Sagb, Rouven Buergel
Paweł Lociński fizjoterapeuta Racibórz

mgr Paweł Lociński

Fizjoterapeuta i współzałożyciel Centrum Diagnostyki i Rehabilitacji Fizjo-Med. Wychodzimy naprzeciw pacjentom dotkniętym deficytami neurologicznymi i prowadzimy terapię zarówno w naszym ośrodku, jak i w warunkach domowych, gdy wymaga tego stan pacjenta. Zapewniamy dojazd do domu pacjenta na terenie Raciborza i jego okolic.

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii, Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii,  Opole 2004r.
 1. Dyplom ukończenia sześciostopniowego Kursu Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, prowadzący Andrzej Rakowski, Janina Słobodzian, Sierosław 2007r.
 2. Neuromobilizacje w Terapii Manualnej  autorstwa Jerzego Szpryngera i Grażyny Sozańskiej, Warszawa 2012r.
  Program zajęć teoretycznych i praktycznych zawierał:
  „Wprowadzenie do neuromechaniki i neurofizjologii”,
  „Diagnostykę patoneuromechaniki i leczenie neuromobilizacjami,wyprowadzanymi przez: długie nerwy obwodowe, zawartość kanału kręgowego, krótkie gałęzie nerwowe zaopatrujące mięśnie, nerwy układu wegetatywnego i pień współczulny oraz nerwy czaszkowe”
  „Demonstracje przypadków klinicznych”.
 3. Kinetic Control Organizator: Fizjo-Sport.pl, Instruktor : Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix,
  „ Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej nie stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia”
  „ Kręgosłup szyjny i obręcz barkowa: diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu”
  „Staw biodrowy i kończyna dolna: Przedstawienie typowych dysfunkcji ruchu, Analiza chodu, Punkty kontroli rotacji, Kontrola stopy,Obserwacja dysfunkcji ruchu podczas chodu, Oś mechaniczna, Ograniczenia strukturalne i funkcjonalne, Stabilizacja i trening kończyny dolnej,Mięśnie, które powodują ograniczenie ruchomości, Testy na niestabilność, Kontrola translacji w stawie biodrowym, Wzorcowy program rehabilitacji, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego, Dysfunkcje w obrębie stopy,  Plastrowanie i sztywny taping w różnych dysfunkcjach ruchu„.
 4. Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M.Knott Concept), organizator P.H.U. Fizjomed, prowadzący:Ewa Górna, Zgorzelec, 2007r.
 5. Szkolenie podyplomowe w koncepcji Medycyny Ortopedycznej wg dr James`a Cyriax`a organizator Reha +, prowadzący: Hans Vorselaars, Kraków 2008r.
 6. Międzynarodowa konferencja sportowa „Najnowsze trendy i metody w procesie przygotowania motorycznego”
  Organizator Thera Band & Togu Academy, Instruktorzy: dr Christos Papadopoulos, Ilias Stergiou, dr Bartosz Wojanowski, dr Krzysztof Ficek, prof.dr hab. Adam Zając, Wojciech Świątek, Józef Spałek, Jakub Sagb, Rouven Buergel
 7. Taping kinezjologiczny – organizator i prowadzący: Tomasz Senderek, Sosnowiec 2007r
Michał Kotula fizjoterapeuta Racibórz

mgr Michał Kotula

Fizjoterapeuta, pełen energii i pozytywnego myślenia.

 • Dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku fizjoterapii – Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Opole 2014r.
 • Dyplom uzyskania zawodu Technik Masażysta, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Jaworzno 2011r.
 1. Kurs podstawowy koncepcji Proprioceptive Neuromuscular Facilitation PNF 1 oraz PNF 2 (M.Knott Concept),
  organizator P.H.U. Fizjomed, prowadzący:Ewa Górna, Organizator: Top School
 2. Kurs podstawowy  „Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”, Organizator: Thera-Band, Górnośląska Wyzsza Szkoła Zawodowa, prowadzący: Józef Spałek, Krzysztof Gieremek, Katowice 2011r.
 3. Kinetic Control, Organizator: Fizjo-Sport.pl, Instruktor : Michał Hadała PhD,PT,Msc,CMP Doktor fizjoterapii i nauk stosowanych w sporcie Międzynarodowy Instruktor Kinetic Control i Performance Matrix,
  „ Kręgosłup Lędźwiowy: Diagnostyka i ocena mechanicznej nie stabilizacji lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Podział na grupy pod względem objawów klinicznych. Motoryczna kontrola, stabilizacja i terapia”
  „ Kręgosłup szyjny i obręcz barkowa: diagnostyka, ocena i funkcjonalna rehabilitacja mechanicznych dysfunkcji ruchu”
  „Staw biodrowy i kończyna dolna: Przedstawienie typowych dysfunkcji ruchu, Analiza chodu, Punkty kontroli rotacji, Kontrola stopy,Obserwacja dysfunkcji ruchu podczas chodu, Oś mechaniczna, Ograniczenia strukturalne i funkcjonalne, Stabilizacja i trening kończyny dolnej,Mięśnie, które powodują ograniczenie ruchomości, Testy na niestabilność, Kontrola translacji w stawie biodrowym, Wzorcowy program rehabilitacji, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje przedziału biodrowo-piszczelowego, Dysfunkcje w obrębie stawu kolanowego, Dysfunkcje w obrębie stopy,  Plastrowanie i sztywny taping w różnych dysfunkcjach ruchu„.
 4. Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Funkcjonalna Osteopatia i Integracja” Katowice 2011r.
 • Roman Urbańczyk spec. ortopeda, traumatolog
 • Adrian Kotas spec. neurochirurg